Selma Ellefsens vei 6 0581 Oslo Norway

Kundeservice@osloavfall.no

Bedrift

Bedriftsavfall

Vi utfører bedriftstjenester med å rydde bort gamle møbler og kjøre bort gamle datamaskiner. Alt resirkuleres på en trygg måte for både bedriften og miljøet. Bedriftens kommersielle elektronikk kan behandles (uansett om den er ødelagt eller fungerer). Vi kan ofte tilby service samme dag.

Bedrift:

Vi henter alt av avfall, som emballasje, kontormøbler, ukurante lagervarer, utrangert utstyr for eks. gamle PC’er. Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning. La oss gjøre jobben med å ryddig bort alle nedstøvede skap på lagerrommet, under trappa, i bakgården, i arkivet og på utearealet. Kontakt oss med spørsmål.

Elektrisk avfall

Vi henter alt type EE avfall som data maskiner, skrivere, harddisker, batterier. Vi utfører servisejobb på gamle datamaskiner for kunder som ønsker informasjon slettet før resirkulering.

Emballasjeavfall

I tillegg til mange andre tjenester for bedrifter og offentlige kontorer, tilbyr vi opprydding av papp og all annen type emballasje som plast og treverk.