Avfallshåndtering av byggevarer

Både renovasjonsavfall og konstruksjonsavfall kan resirkuleres avhengig av produktene. Noe av dette byggavfallet kan brytes ned og gjøres til gjenbrukbare materialer. Hvis avfallet vi plukker opp er i god stand, kan vi donere det til gjenbruk. Vi utnytter kunnskapen og resirkulerer disse produktene når vi kan!

Flyttevask

Vi tar hele jobben for deg med rydding, bortkjøring og flyttevask for private og bedrifter. La oss gjøre flyttejobben enkel for deg

Dødsbo

Vi tar på oss hele oppdraget med opprydningsarbeid og bortkjøring av alt fra dødsboet. Vi resirkulerer og donerer bort. Vi kan utføre full vask etter oppryddingen.

Renhold etter avtale

Vi tar på oss hele oppdraget med opprydningsarbeid og bortkjøring av alt fra dødsboet. Vi resirkulerer og donerer bort. Vi kan utføre full vask etter oppryddingen.