Søppeltaxi | Soppelhenting | Søppeltømming

Bevare natur

Hvorfor skal jeg resirkulere? Fordeler?

Hvert år er nok plast kastet bort for å sirkel hele planeten! 4 GANGER!!! Dette må løses

Gjenvinning reduserer drivhusgassene sterkt

Gjenvinning beholder mange dyr og bidrar til å bevare regnskoger!

Hvis du resirkulerer, er det behov for mindre organiske materialer, for eksempel trær, mer resirkulerte produkter kan brukes i stedet!

2,7 milliarder tonn aluminium blir kastet bort hvert år og bare halvparten av det blir resirkulert

resirkulere

HVA Å GJØRE, Retningslinjer for resirkulering:

Innse at resirkulering faktisk betyr at disse tingen du legger inn i resirkuleringsboksen din, vil bli brukt igjen hvis du resirkulerer riktig!

Du kan resirkulere gjenstander som: papp, plastartikler, papirprodukter, gammel elektronikk, gamle dekk (Ring oss hvis du trenger hjelp med å fjerne), og mange andre ting som ligger rundt hjemme.

Våt eller veldig skittent papp (for eksempel pizzabokser) kan ikke resirkuleres, de kan skape problemer i prosessanlegget.

Bilbatterier og lyspærer også!

Overraskende: Vindu er faktisk resirkulerbart også! Mange mennesker vet ikke dette. Men hvis det er for stort for deg å bære, ring oss !

Aluminiumsbokser og folie kan resirkuleres, bare sørg for å rydde dem godt slik at de kan behandles riktig

Metallprodukter kan resirkuleres, men vær forsiktig når du håndterer disse produktene.

Bedrift

Bedrift

Vi henter alt av avfall, som emballasje, kontormøbler, ukurante lagervarer, utrangert utstyr for eks. gamle PC’er. Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning. La oss gjøre jobben med å ryddig bort alle nedstøvede skap på lagerrommet, under trappa, i bakgården, i arkivet og på utearealet.

Kontakt oss med spørsmål.

Avfallshåndtering av byggevarer

Avfallshåndtering av byggevarer

Både renovasjonsavfall og konstruksjonsavfall kan resirkuleres avhengig av produktene. Noe av dette byggavfallet kan brytes ned og gjøres til gjenbrukbare materialer. Hvis avfallet vi plukker opp er i god stand, kan vi donere det til gjenbruk. Vi utnytter kunnskapen og resirkulerer disse produktene når vi kan!

Søppeltaxi Soppelhenting Søppeltømming

+47 458 88 805

Kontakt

  Serviceområder

  • Oslo
  • Akershus
  • Romerike
  • Asker
  • Drammen